Reglementen
 

PROTOCOL HUIS EN GEDRAGSREGELS


Kantine v.v Hellendoorn

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank in de kantine of elders op het terrein van de vereniging te nuttigen.

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

jongeren onder de 16 jaar.

jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders. van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.

personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.


Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door een leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Bestuur v.v. Hellendoorn