Ledenadministratie
 
Ledenadministratie voor persoonlijke wijzigingen, aan- of afmelden.

Helma Dommerholt
Dorpsstraat 7
7447 CM Hellendoorn
0548 521641
ledenadministratie@vvhellendoorn.nl 


* Inschrijfformulier JEUGD: v.v. Hellendoorn (jeugd).pdf
* Inschrijfformulier SENIOREN
:  Inschrijfformulier v.v.Hellendoorn senioren.pdf

   * Via het e-mailadres is het mogelijk om je af te melden of adreswijzigingen door te voeren;  

   * Aanmelden kan alleen schriftelijk, dus NIET per E-mail

   * Inning van contributie en kleedgeld gebeurt maandelijks (rond de 25e van de maand)

   * Voor contributie geldt dat ieder 4e lid en meer van één huisgezin, nog thuiswonend, gratis lid is

   * Voor het kleedgeld geldt een staffelkorting bij meerdere niet verdienende personen uit één gezin: 3e lid 50%; 4e lid (en volgenden) 75% korting.

   *   Uitgangspunt bij het vaststellen en het innen van de contributie is de leeftijdscategorie waarin een lid gezien zijn/haar geboortejaar                       normaliter zou spelen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt wat betreft dispensatiespelers.Procedure indelen nieuwe leden: Nieuwe leden procedure.pdfOverzicht contributie per maand (per 01-1-2016)   

  Contributie   Kleedgeld   Totaal
   F- League  €        6,45    €            -      €        6,45
   
   E- en F-pupillen  €        6,45  €        2,50  €        8,95
   
   D-pupillen  €        7,85  €        2,50  €        10,35
   
   C-junioren  €        7,85  €        2,50  €        10,35
   
   B-junioren  €        9,30  €        2,75  €      12,05
   
   A-junioren  €        9,30  €        2,75  €      12,05
   
   Senioren  €      16,05  €        2,75  €      18,80
   
   Niet spelend / passief  €        7,15  €        7,15
   
   Recreant / trainend  €        10,00        €        10,00