Ledenadministratie
 
Ledenadministratie voor persoonlijke wijzigingen, aan- of afmelden.

Helma Dommerholt
Dorpsstraat 7
7447 CM Hellendoorn
0548 521641
ledenadministratie@vvhellendoorn.nl 


* Inschrijfformulier JEUGD: v.v. Hellendoorn (jeugd).pdf
* Inschrijfformulier SENIOREN
:  Inschrijfformulier v.v.Hellendoorn senioren.pdf

   * Via het e-mailadres is het mogelijk om je af te melden of adreswijzigingen door te voeren;  

   * Aanmelden kan alleen schriftelijk, dus NIET per E-mail

   * Inning van contributie en kleedgeld gebeurt maandelijks (rond de 25e van de maand)

   * Voor contributie geldt dat ieder 4e lid en meer van één huisgezin, nog thuiswonend, gratis lid is

   * Voor het kleedgeld geldt een staffelkorting bij meerdere niet verdienende personen uit één gezin: 3e lid 50%; 4e lid (en volgenden) 75% korting.

   *   Uitgangspunt bij het vaststellen en het innen van de contributie is de leeftijdscategorie waarin een lid gezien zijn/haar geboortejaar                       normaliter zou spelen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt wat betreft dispensatiespelers.

Procedure indelen nieuwe leden: Nieuwe leden procedure.pdf

Overzicht contributie per maand (per 01-1-2018)

Instroom         € 6,80
JO9 en JO11 € 9,30
JO13 en JO15 € 10,75
JO17 en JO19 € 12,50
Senioren         € 19,60
Rustend lid € 7,50
Recreant/Trainend         € 10,50
35+         € 13,50