Jeugdbestuur
 
Doel
Legt verantwoording af aan: Het Jeugdbestuur (JB) legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.

Samenstelling
Ø Martijn Hegeman                      Voorzitter Contactpersoon F-jeugd (aftredend)
Ø Dennis Pronk                            Algemeen lid Contactpersoon TC (aftredend)
Ø Stephan Schoot Uiterkamp      Algemeen lid contactpersoon A en B-jeugd
Ø Henk Jan Broekhuis                Algemeen lid Contactpersoon B-jeugd
Ø Marcel Hannink                       Algemeen lid Contactpersoon C-jeugd
Ø Hans Schutmaat                      Algemeen lid Contactpersoon D-jeugd
Ø Ton Pijs Algemeen lid               Contactpersoon E-jeugd

Taakgebieden:
Ø Bewaking van de kaders zoals beschreven in de v.v. Hellendoorn “Visie”
Ø Wekelijks JB-TC overleg
Ø Vergaderingen organiseren met JB (8x per jaar)
Ø Vergaderingen organiseren met onderliggende lichtingen (2x per jaar)
Ø Volgen procedures bij her-selecteren in zomerstop
Ø Volgen procedures doorselecteren in winterstop
Ø Ondersteunen en toetsen van voorstellen t.a.v. het technisch beleid
Ø Bezoeken wedstrijden van de teams uit betreffende lichting (richtlijn elk team 3 x per
jaar)
Ø Het werven en aanstellen van leiders
Ø Contacten onderhouden met ouders

Bevoegdheden:
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
Ø Overleggen voeren met HB,TC en Jeugd Activiteiten Commissie.
Ø Heeft indien nodig de bevoegdheid om leiders ter verantwoording te roepen
Ø Overleg voeren met coördinator betreffende lichting
Communicatiestructuur
Ø Één keer per 6 weken overleg tussen JB en hoofdbestuur
Ø Één keer per maand JB overleg
Ø Eén keer per week JB-TC kern overleg 

Contactgegegevens jeugdbestuur
Martijn Hegeman   06-5584588 mghegeman@home.nl
Dennis Pronk   06-48254047 dennispronk@hotmail.com
Henk Jan Broekmaat

Stephan Sch.Uiterkamp   06-55727987 stephansu68@gmail.com
Ton Pijs   06-12273350 T.pijs@dkhn.nl
Marcel Hannink   06-20011286 marcel@hannink.org
 Hans Schutmaat    
                                   
Vergaderingen jeugdbestuur
Het jeugdbestuur vergadert iedere eerste donderdag van de maand om 19.00 uur.
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft dan kun u deze bespreekbaar maken tijdens deze vergaderingen.